fbpx

Sơn chuyên dụng cho gỗ, MDF, HDF

(2 đánh giá của khách hàng)

160000

Q uy trình in chuyển nước có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu cụ thể và các sản phẩm chuyên dụng có thể được sử dụng. Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy tham khảo hướng dẫn từ nhà sản xuất màng in chuyển nước và lớp phủ bảo vệ, và tuân thủ đúng quy trình cũng như sử dụng vật liệu chuyên dụng phù hợp.

Sơn chuyên dụng cho gỗ, MDF, HDF

160000

Liên hệ