• Làm sạch sản phẩm: Sản phẩm cần phải không có bụi bẩn, dầu, sáp, dầu mỡ, sơn lỏng hoặc các chất gây ô nhiễm khác có thể ảnh hưởng đến thành phẩm.
  • Chuẩn lót: dán băng keo che các khu vực không được in, Sử dụng sơn lót phổ quát để phun đều phần đó.
  • Sơn nền: Xịt một phần với lớp sơn nền thích hợp.
  • Nhúng vật phẩm: Vật phẩm được chìm vào thùng chứa với màng nổi trên mặt nước.
  • Vệ sinh: Rửa sạch để loại bỏ bất kỳ màng dư từ quy trình nhúng.
  • Lớp phủ hoàn thiện: Hoàn thiện vật phẩm bằng lớp xịt bóng.